Forskrift 17. april 1998 nr. 338 om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten

Den kirkelige betjening av døve er organisert i døvedistrikter med utstrekning og navn fastsatt av departementet. Hvert døvedistrikt betjenes av en døveprest som leder prestetjenesten i distriktet og sørger for den nødvendige samordning med Døves menighetsråds virksomhet.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen