Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 22. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 4-6 første og annet ledd.

I

Skattebetalingsforskriften § 4-6-1 skal lyde:

§ 4-6-1. Særskilt forskuddstrekk i arbeidsavklaringspenger
(1) Det skal gjennomføres et særskilt forskuddstrekk pr. måned for enkelte skattytere som mottar arbeidsavklaringspenger. Det særskilte trekket gjelder for perioden 1. mars til 31. desember 2010. Trekkfritakene i § 5-7-1 og § 5-7-2 gjelder ikke.
(2) Det skal gjennomføres et særskilt forskuddstrekk på kr 440 pr. måned for skattytere som fra 1. mars 2010 mottar arbeidsavklaringspenger i stedet for tidsbegrenset uførestønad med rett til helt særfradrag etter skatteloven § 6-81 annet ledd.
(3) Det skal gjennomføres et særskilt forskuddstrekk på kr 220 pr. måned for skattytere som fra 1. mars 2010 mottar arbeidsavklaringspenger i stedet for tidsbegrenset uførestønad med rett til et halvt særfradrag etter skatteloven § 6-81 tredje ledd.

II

Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 4-6-1 oppheves.


III

Endringene under I trer i kraft straks og gjelder for forskuddstrekk for inntektsåret 2010.

Endringene under II trer i kraft 31. desember 2010.


 

Tilhørende lov

Til toppen