Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak

Her kan du se hele forskriften

Til toppen