Forskrift 16. februar 1982 nr. 382 om endring av rettskriving og læreboknormal

Sjå føresegna på lovdata.no