Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx og lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.

Her kan du se forskriften.

Til toppen