Forskrift 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram

Lova og forskriftene gjeld ikkje på Svalbard, Jan Mayen og på anlegg og innretningar på den norske delen av kontinentalsokkelen.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov