Forskrift 23. oktober 1980 nr. 8798 om fjernsynsmottakere

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov