Forskrift 1. januar 2007 nr. 1 om utførsel og innførsel av kulturgjenstander (Forskrift om handel med kulturgjenstander)

Formålet med forskriften er å sørge for at kulturgjenstander beskyttes mot ulovlig eksport og import. Forskriften skal bidra til å avgrense ulovlig omsetning av kulturgjenstander og sikre dokumentasjon og kunnskap om de kulturgjenstander som tillates ført ut av landet.

Se forskriften på lovdata.no