Forskrift 20. november 1987 nr. 924 om unntak fra adgangen til å klage over vedtak i Norsk kulturråd, Norsk kassettavgiftsfond og Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere (Forskrift om klage ved vedtak i N. Kulturråd mv.)

Se forskriften på lovdata.no