Forskrift 20. desember 2013 nr. 1656 om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek

Forskriften gjelder folkebibliotek i kommunen og fylkeskommunen jf. lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen