Forskrift 10. desember 2008 nr. 1531 om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn (Forskrift om lotteri på norske ruteskip)

Formålet med forskriften er å la norske rederier i underholdningsøyemed kunne tilby sine reisende visse typer lotterier som avviker fra lotterier som avholdes på land. Spillene må utformes på en måte som gjør at de ikke gir skadevirkninger for spillerne.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov