Forskrift 18. mars 2004 nr. 532 om helseføretak som statsorgan etter lov om målbruk i offentleg teneste (Forskrift om målbruk i helseføretak)

Helseforetak og regionale helseforetak er å regne som statsorgan etter lov om målbruk i offentlig tjeneste og dermed som en del av «statstjenesten».

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov