Forskrift 29. juli 2008 nr. 864 om merking ved elektronisk omsetning av videogram

Denne forskriften gir nærmere regler om merking i forbindelse med elektronisk omsetning av videogram fra tjenestetilbydere i Norge. Aktører etablert i andre land som omsetter slike tjenester direkte til norske forbrukere er ikke omfattet av loven.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov