Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift 11. desember 1998 nr. 1193 om offentlege arkiv

Offentlege organ pliktar å halde arkiv i samsvar med føresegnene i forskrifta her. Som offentleg organ blir rekna statleg, fylkeskommunal eller kommunal institusjon eller eining, jf. arkivlova § 2. Den enkelte kommune og fylkeskommune skal fastsetje kva for institusjonar og einingar som eventuelt skal reknast som eigne organ etter forskrifta her.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov

Tilhøyrande tolkingsfråsegner

Til toppen