Forskrift 25. september 2003 nr. 1215 om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke

Forskriftens formål er å legge til rette for en tjenlig og forsvarlig økonomiforvaltning i fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, og på den måten sikre en god økonomistyring i den virksomhet som rådene har ansvar for.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen