Forskrift 22. september 2000 nr. 960 om oppstillingstillatelser for underholdningsautomater

Forskriften gjelder alle underholdningsautomater.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov