Forskrift 11. desember 2008 nr. 1317 om ordning for samisk menighet i sørsamisk språkområde

Formålet med forskriften er å etablere forsøk med samisk menighet i sørsamisk språkområde for å fremme sørsamisk kirkeliv.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen