Forskrift 1. juni 2007 nr. 570 om statlig refusjon av utgifter til kommunale presteboliger

For presteboliger som eies av kommunen, får kommunen dekket sine utgifter til boligen ved et årlig refusjonsbeløp fra staten.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen