Forskrift 16. september 1998 nr. 936 om statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

Statens stipend og garantiinntekter for kunstnere omfatter garantiinntekt, arbeidsstipend, arbeidsstipend for yngre/nyetablerte, diversestipend, diversestipend for nyutdannede kunstnere, stipend for eldre fortjente kunstnere, stipend for etablerte kunstnere og stipend for seniorkunstnere.

Stipend tildeles etter søknad fra den enkelte kunstner.

Det tildeles ikke nye garantiinntekter eller stipend for eldre fortjente kunstnere.

Se forskriften på lovdata.no