Forskrift 1. desember 1988 nr. 996 om tilskot til livssynssamfunn

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov

Til toppen