Forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping (Forskrift om tilskudd til org. fra Norsk Tipping)

Forskriften gjelder tilskudd til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner og foreninger fra spilleoverskuddet i Norsk Tipping AS.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov