Forskrift 8. februar 1999 nr. 199 om tilskudd til informasjonsvirksomhet i politiske partier (Forskrift om tilskudd til partiinformasjon)

Støtteordningen skal bidra til politisk meningsbryting og debatt i samfunnet.

Se forskriften på lovdata.no