Forskrift 17. mars 1997 nr. 248 om tilskudd til samiske aviser

Se forskriften på lovdata.no