Forskrift 15. september 1995 nr. 793 om underholdningsautomater

Lotterilovens virkeområde for underholdningsautomater, stedlig virkeområde for forskriften, myndighet, typegodkjenning m.m. Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1995. Fra samme tid oppheves forskrift av 6. oktober 1987 om forbod mot pokerautomatar.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov