Forskrift 15. september 1995 nr. 793 om underholdningsautomater

Lotterilovens virkeområde for underholdningsautomater, stedlig virkeområde for forskriften, myndighet, typegodkjenning m.m. Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1995. Fra samme tid oppheves forskrift av 6. oktober 1987 om forbod mot pokerautomatar.

Lotterilovens virkeområde for underholdningsautomater, stedlig virkeområde for forskriften, myndighet, typegodkjenning m.m.
Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 1995. Fra samme tid oppheves forskrift av 6. oktober 1987 om forbod mot pokerautomatar.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov