Forskrift 6. oktober 1989 nr. 4154 om virksomheten i Norsk rikskringkasting under beredskap og i krig

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov