Forskrift 21. desember 2001 nr. 1563 til åndsverkloven (lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.)

Forskriften omhandler eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring i arkiv, bibliotek, museer, undervisnings- og forskningsinstitusjoner og til bruk for funksjonshemmede. Opptak av kringkastingsprogram mv. Bestemmelser om godkjenning av organisasjoner etter åndsverkloven. Tvisteløsning mv. for avtale- eller tvangslisenssituasjoner, samt når tekniske beskyttelsessystemer er anvendt. Det sakkyndige råd for åndsverk. Bestemmelser om åndsverklovens anvendelse i forhold til verk og arbeider med tilknytning til andre land mv. Ikrafttredelse m.m.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov