Forskrift 28. september 1990 nr. 778 til lov om avgift på omsetning av billedkunst

Se forskriften på lovdata.no