Forskrift 10. januar 1997 nr. 16 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)

Om gravplass, graver, gravminner m.m.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen