Forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier m.v.

Søknad om lotteri avgjøres av Lotteritilsynet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov