Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 1 om arbeidsgiveravgift

Forskrift til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 1 om arbeidsgiveravgift

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2006 med hjemmel i Stortingets vedtak 28. november 2006 nr. 52 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 4 annet punktum.

I

§ 1. Transportforetak

Med transportforetak i avgiftsvedtaket § 1 bokstav g annet ledd menes virksomhet omfattet av følgende næringskoder:

60 Landtransport og rørtransport, med unntak av 60.3 Rørtransport

61 Sjøtransport

62 Lufttransport, med unntak av 62.3 Romfart

§ 2. Lokalisering av virksomheten

Dersom en virksomhet som nevnt i avgiftsvedtaket § 1 bokstav i første ledd eller underenhet som nevnt i § 1 bokstav i annet ledd flyttes fra en sone til en annen, skal satsen i tilflyttingssonen legges til grunn fra og med påfølgende avgiftstermin etter registrert flyttedato.

Med "hoveddelen" av arbeidet i § 1 bokstav i tredje ledd menes mer enn 50 pst. av det totale antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av inntektsåret.

II

Denne forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2007. Forskrift 24. november 2005 nr. 1405 til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden § 1 om arbeidsgiveravgift oppheves med virkning fra samme dato.