Forskrifter 25. januar 1985 nr. 3553 for Statens barne- og ungdomsråd

Se forskriften på lovdata.no