Forskrifter 18. oktober 1966 nr. 9040 om opplysningsplikt og om betaling av avgifter til Det norske komponistfond

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov