Historisk arkiv

G10 legger frem forslag om internstøtten i landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

30.01.06

G10 legger frem forslag om internstøtten i landbruket

Internstøtte er ett av tre hovedområder i forhandlingene om landbruk under den pågående Doharunden. De andre er eksportstøtte og markedsadgang. Under ministerkonferansen i Hong Kong i desember 2005 fremkom det enighet om avvikling av all eksportstøtte innen 2013, jf. pkt. 6 i ministererklæringen (som er tilgjengelig på denne nettsiden).

I landbruksforhandlingene samarbeider Norge med bl.a. Sveits, Island, Japan og Sørkorea i den såkalte G10-gruppen. G10 har kommet med en rekke innspill og forslag under forhandlingenes gang. Når det gjelder markedsadgang vises spesielt til G10s forslag av 11. oktober ifjor (som også er tilgjengelig på denne nettsiden).

Etter Hong Kong -møtet ble landbruksforhandlingene videreført i møter i Geneve sist uke (23.-26. januar). Under denne møterunden fremla G10 følgende forslag om internstøtte.