Gjennomgang av Luftfartstilsynets rekrutteringsprosess våren 2004 i forbindelse med flytting av etaten til Bodø

Rapport fra SINTEF

Gjennomgang av Luftfartstilsynets rekrutteringsprosess våren 2004 i forbindelse med flytting av etaten til Bodø. Rapport fra SINTEF

I mars 2004 utlyste Luftfartstilsynet de første 34 av totalt 113 flyfaglige stillinger i forbindelse med tilsynets flytting til Bodø. I første utlysingsrunde ble bare 15 av de 34 utlyste stillingene besatt.

For å sikre en best mulig prosess i neste runde satte Samferdselsdepartementet, i forståelse med Luftfartstilsynet, i gang en uavhengig gjennomgang av rekrutteringsprosessen. SINTEF fikk i oppdrag å gå gjennom rekrutteringsprosessen.

De første 15 ansatte i Luftfartstilsynet vil være på plass i Bodø fra 1. oktober. Utlysing av de neste 40 til 50 flyfaglige stillingene vil skje høsten 2004.

Luftfartstilsynets flytting til Bodø: Forslag til forbedringer i neste utlysingsrunde(pressemelding 21.09.04)

Rapport fra SINTEF: Gjennomgang av Luftfartstilsynets rekrutteringsprosess våren 2004 i forbindelse med flytting av etaten til Bodø (pdf)