Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174625

Dato: 22.09.2021

Nei, jeg samtykker ikke.