Høringssvar fra Gunvor Slaatto

Dato: 24.09.2021

Eg støttar artikkelen i Aftenposten 16. september med tittelen "Adgangen til ekstraordinære smitteverntiltak bør ikke forlenges,"
Forfatterane der er: Hans Petter Graver, Professor, Universitetet i Oslo
Anna Nylund, Professor, Norges arktiske universitet UiT
Ørjan Olsvik, Professor, Norges Arktiske Universitet, UiT
Magnus Løberg, Universitetet i Oslo
Lise Mørkved Helsingen, Universitetslektor, Universitetet i Oslo
Einar Øverenget, Professor i filosofi, Høgskolen i Innlandet
Michael Bretthauer, Universitetet i Oslo
Mette Kalager, Professor, Universitetet i Oslo
Dessutan viser eg til at professor dr. juris, Hans Petter Graver, gikk tidleg ut med viktige analyse av forholdet mellom våre øverste statsorgan, dvs Stortinget, regjeringa og domstolane, og dei unntaksfullmaktene regjeringa fekk for å handtere koronasituasjonen. Bl.a uttalte han at det tok under eitt år å tranformere Norge frå ein demokratisk rettsstat til ein dobbelstat der rettsstaten er underordna smittevernstaten.
Analysene til desse fagfolka er særs viktige for å koma tilbake til den demokratiske styringsforma og utan å legge inn vilkår som risikererer at smittevernstaten igjen blir innført slik vi såg det i 2020.
Det må for ettertida sikrast at det er menneskerettar, Grunnlova og andre norske lover som gjeld.