Høringssvar fra Hilde Tømmerdal

Dato: 21.09.2021

Jeg mener at Høring av endringer i smittevernloven er forkastelig. Det er imot demokrati og grunnleggende menneskerettigheter.