Høringssvar fra Vidar Aasum

Dato: 20.09.2021

Jeg er imot at lovene skal forlenges. Den måten regjeringen har utøvet sine oppgaver som folkevalktes tjenere er under enhver kritikk. Den arrogante og maktsyke måten å være på krever full åpenhet. Håper at noen har mot å styrke til å ta initiativet til dette. Det må bli mere åpenhet ut til folket og ikke mere tvang og diktatur. Det er lov å snu i tide.