Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 762329

Dato: 13.09.2021

Dette kan ikke fortsette i vårt demokrati!