Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 839331

Dato: 13.09.2021

Jeg er protesterer imot at dere forlenger tiltakene! Det er gjort alt for store inngrep i det norske folks liv. Det er dessuten totalt meningsløst å forlenge disse tiltakene nå som innleggelser ikke skaper noen problemer.

Nå må Norge se litt utenfor grensene og se at verden går videre og at de bryter med EU/EØS regler og forringer samarbeidet med Norden mer for hver dag som går.

Det vi må se tilbake på nå er den enorme makt regjeringen har, og at helt ufaglærte skal kunne stenge ned et demokrati i så stor grad. Her må et nytt system styre i slike situasjoner som ikke får panikk og stenger ned alt.