Høringssvar fra Alf Martin Hvidsten

Dato: 11.09.2021

Jeg protesterer mot denne forlengelsen av fullmaktslovene!