Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 179912

Dato: 22.09.2021

Høringssvar

Det ser ut som om planen hele veien har vært og stramme inn folks frihet. Selv med vaksine blir en satt i karantene. ( Virker ikke injeksjonene? Har ikke det vært målet med alle vaksiner hittil?) Hvorfor er uvaksinerte en trussel mot vaksinerte? Hvor mange mister jobbene pga nedstenging? Hvorfor skal vaksine være en tvang, for det er det da folk må... Pga jobb. De som får reaksjoner eller dør pga injeksjonen skrives og snakkes det lite om. Hele bildet fra både myndigheter og media er enveiskjørt. Denne sykdommen er mindre farlig enn influensa for de fleste, likevel snakkes det mer og mer om at yngre og yngre barn skal ha denne injeksjonen. Snakker en med folk som jobber på sykehus er det ikke mange innlagte med corona. Hva er meningen med denne kontrollen over folk. Hva er meningen med og skremme barn. Injeksjonene er hastegodkjent, oppfinner av pcr test sa selv den ikke er brukendes til og stille diagnose. Hva er fremtiden med linjen som kjøres nå? Stopp, tenk og få frem også de leger og forskere som taler denne politikken midt imot.