Høringssvar fra Siv Unni Kolpus

Dato: 11.09.2021

Til dere som tror at vi ikke følger med

Å prøve på å forlenge forskrifter på en tilstand som ikke eksisterer, dvs utbrett smitte med press på helsevesenet så er dette et rent maktovergrep og å spytte på demokratiet. Vi har ingen ukontrollerbar smittesituasjon i Norge - kun massetesting med en test som viser ca 99% falske positive svar på helt friske mennesker. Testen som kalles PCR har også kun midlertidig godkjenning tom 31.12.2021 og er blitt underkjent som medisinsk brukbar i flere land og regioner rundt om i verden. I tillegg står Nakstad på direktesendt tv og lyver om hvordan denne brukes - en skam som vi kun kjenner fra kommunistiske land.
Mitt tilsvar er at denne loven ikke hører hjemme i et demokratisk land og er en skam av de som fremsetter den.

Siv Unni Kolpus