Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 253430

Dato: 24.09.2021

Nei nå må dere fanden meg gi dere!

Å komme med dette forslaget bare noen dager før valget er et hån mot demokratiet.

Forslaget søker å opprettholde et totalitært covid-regime / apartheid samfunn som er totalt grunnløst. Selv VG hevder nå at covid kan sammenlignes med vanlig sesonginfluensa.

Hele samfunnet skal gjenåpnes, men enda ønsker man å frata ”de uvaksinerte” rettigheter til å delta i samfunnet. Grunnleggende rettigheter man er født med som levende individ. Rettigheter som er beskyttet av grunnloven, menneskerettighetene, naturloven m.fl.

Våre barn skal plages med ”testing” på skolene og hjernevaskes til å tro at dette er normalt. Man får en ny generasjon som lydig adlyder og aksepterer all urett regimet påfører dem. Det begynner å bli rimelig tydelig at dette handler om å kontrollere folket, ikke å kontrollere ”smitte”.

Jeg hadde aldri trodd at jeg i løpet av min levetid skulle oppleve at mitt land ble forvandlet til en ”bananrepublikk”. ”De uvaksinerte” likestilles med jødene under 2nd verdenskrig. ”Korona hotell” er et nytale ord for interneringsleir.På toppen av det hele så skal man betale regningen selv også. Dette blir i praksis forbud mot å reise utenlands med mindre man har tatt ”vaksinen” = Apartheid. Det er ingen andre land i europa som opererer på denne måten.

§106:

Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der

Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket”

§254:

“Den som ved innesperring, bortføring eller på annen måte rettsstridig fratar noen friheten, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.”

Man har klart å sette folket opp mot hverandre. De ”uvaksinerte” mot de ”vaksinerte”. Rart man aldri kan lære av historien og se at splittelse av befolkningen på denne måten kun skaper konflikter som på et tidspunkt vil eskalere i vold? Ønsker dere å skape borgerkrig?

Demokratier bryter ikke grunnloven og nærmest samtlige menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner” for sikkerhets skyld”.

Valgresultatet kan tas som et signal på at folk er mektig lei av regimet til diktatoren Erna og hennes lakeier i helsedep. Valgvakene avslørte dessuten at den politiske overklassen ikke er spesielt redd for smitte eller å smitte noen, ei heller å følge sine egne ”smittevernsregler”.

Samtlige involverte for denne galskapen skal stilles for riksrett en gang i fremtiden. Den dagen blir den beste dagen i mitt liv.

Stopp galskapen nå!