Høringssvar fra Connie Garfalk

Dato: 10.09.2021

Jeg protesterer mot at Smittevernloven skal endres mht forlengelse av midlertidlige forskriftshjemler som sterkt begrenser norske borgeres demokratiske rettigheter, som nedfelt i Grunnloven.

Jeg protesterer mot inndeling av befolkningen i vaksinerte og uvaksinerte, ved såkalte koronasertifikat. Norge har et vaksinasjonsprogram som følges lojalt fra et barn blir født og fram til barnet blir myndig. Nye og omdiskuterte vaksiner må ikke påtvinges befolkningen, verken voksne eller barn.

Jeg protesterer mot at norske borgere skal kunne interneres og isoleres uten domfellelse for en forbrytelse mot norsk lov.