Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 231471

Dato: 11.09.2021

Regjeringa har lenge signalisert å åpne Norge.

Samme Regjeringa kommer nå med et drastisk forslag om å forlenge Smittevernloven, midt under valgkampen, med kort frist. Det signaliserer en absolutt forakt for velgerne og for valgkampen. Ja, for det er drastisk.

Det betyr i virkeligheten at Norge skal styres etter unntakslover i minst to år og fire måneder. Hvem var det som forespeilte oss dette 12. mars 2020?

At det i det hele tatt finnes en tvangslov er helt utrolig.

Og, hva er vitsen med valget hvis det likevel er Guldvog og Nakstad som skal styre landet så snart valget er over?

Morten Wallø Tvedt som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt sa i intervju med VG i mars 2020;

”Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for f.eks. å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det.»

- Eller internere de som ikke kan eller vil ta denne såkalte ”vaksinen”.

Samme Tvedt kaller forslaget demokratisk galskap.

Jeg oppfatter det som en kjerne i demokratiet at det ikke bare er å kjøre gjennom viljen sin på Stortinget, men at det skal være en offentlig debatt og åpenhet om viktige beslutninger.

Jeg synes det er veldig merkelig at en så vidtrekkende lov hastebehandles uten offentlig debatt. Det virker veldig lite demokratisk. Dette vil i praksis si at vi har en form for unntakstilstand i Norge.

Nei til tvang!!!

Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde. Både våre borgerrettigheter og menneskerettigheter (som Norge har ratifisert) må følges og kan aldri overstyres av noen annen lov.