Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 194242

Dato: 23.09.2021

NEI til Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)

NEI til endringer i smittevernloven og forlengelse av midlertidige lov med forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Jeg protesterer på den ekstremt korte høringsfristen, midt i en valgkamp og med svarfrist før den nye regjeringen har kommet i gang.

Videreføring av fullmaktslover som gir grunnlag for inngrep i grunnleggende friheter for befolkningen, er ubegrunnet, uforholdsmessig og strid med både Grunnloven og den Europeiske Menneskerettighets Konvensjonen.

NEI! Dette høringsforslaget bør absolutt ikke vedtas.