Høringssvar fra Tor C Bekkvik

Dato: 24.09.2021

Nei til all bruk av makt, straff og utestenging!

Foreslåtte forlengelser av "midlertidige" unntakslover vil nødvendigvis innebære maktbruk. Tendensen er å diskriminere de (inkludert leger) som velger andre helseløsninger, og de som med upålitelige positive testvar likevel er asymptomatiske og friske.

Generelt er jeg bekymret for fremtidens helsefrihet for alle, og at dette kan gi presendens til overvåking av all bevegelse, som irreversibelt også kan misbrukes til mer uetiske kontrollformål.

Nevnte unntakslovgivning kan synes hensiktsmessig i teorien men..

  • Kan lett trigge press til medisinsk behandling i strid menneskerettighetstraktater.
  • Fortrenger sikkerhetsnett i grunnlov og normale lovprosesser.
  • Covid sertifikat er fullstendig uberettiget og ubrukelig ut ifra vaksineprestasjoner og sykdomsdata; Vaksinerte smitter også.
  • Er fundamentert i ofte feilaktige medisinske overforenklinger og informasjonsmangel grunnet sensur; Tidlig-behandling terapier med stor suksess var kjent allerede i 2020 men motarbeides. Dette sammen med lave dødstall og sannferdig statistikkbruk tilsier at den opprinnelige "krisen" egentlig skulle vært over.
  • Hvis vaksine virker så bra, hvem er det de vaksinerte frykter?
  • Hvis PCR tester og vaksine ikke virker helt, hvilken hensikt har da sertifikater?
  • Hvis helse er i alles engeninteresse, hvorfor maktbruk?
  • Massevaksinasjon kan allerede ha redusert generelt immunforsvar for mange lykkelig uvitende, sammen med andre langtids bivirkninger.. Bør ikke vi tenke oss om to ganger før nye unntakslover tillates?

Har ingen ønske om å beskylde, bare lære av våre feil, tilgi og komme videre. Vi har allerede terapier som hjelper. Det burde holde.

Takk

Internasjonale traktater:

- Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005)
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://en.unesco.org/themes/ethics-science-and-technology/bioethics-and-human-rights

- Helsinki Declaration (1962)
https://www.norden.org/en/publication/helsinki-treaty

- Nuremberg Code (1947)
http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/