Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 867234

Dato: 13.09.2021

Nei, det er helt uakseptabelt. Alle tiltak må opphøre umiddelbart.