Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 154428

Dato: 19.09.2021

Jeg vil med dette protestere på det sterkeste mot videreføring av smittevernloven som ble dannet ifbm. covid-19 saken. Viteskapelige bevis for at tiltakene er en stor økonimisk svindel samt historiens største brudd på menneskerettigheter og mye mye mer, er et faktum. Hele agendaen er så lovstridig at den har undertrykt og skadet en hel verden og menneskene. Covid-19 er ikke en pandemi. En hel verden er på full fart mot å avsløre dette og de såkalte vaksinene som er direkte skadelige er også i ferd med å bli avslørt. Hele Agenda21 er aldeles grusom og må stoppes. Alle som sitter involvert og deltagende i og rundt myndigheten og regjeringen i Norge samt Kongen må straks forlate, samt motsette seg, å lengre la seg styre av denne grusomme maktelite og dødelige Agenda. Det må da finnes hjerter og sjeler som kan se til å våkne opp av denne dvale? Det er en skam og en tragedie uten sidestykke i verdenshistorien. De som tenker på å videreføre dette narrativ og denne grusomme agenda i Norge enda lengre nå, bør stoppes og stilles til ansvar. Det er likevel IKKE for sent å snu, og det bør gjøres Nå umiddelbart. Liv og helse står i stor fare og da har vi i Norge mange lover som burde brukes for å gripe inn mot dette. Videreføring av koronaloven undertrykker den norske grunnlov. Det i seg selv er et lovbrudd så lenge den i tillegg strider imot all den nyeste viteskap og forskning på dette område.

NOK ER NOK!

Tore